kurban

Kurbanın kesilme amacı nedir?

Allahü Teâlâ inanan kullarına kulluk borcu olarak bedenî, lisânî, kalbî ve mâlî ibadet ve mükellefiyetler yüklemiştir. Her biri Allah’ın rızasını kazanmaya rahmet ve nusretine yakın olmaya ve ahiret hayatında büyük nimet ve yüce derecelere kavuşmamıza vesile olacak mâlî ibadetlerden birisi de kurban kesmektir.

Kurban Allah rızası için, ibadet niyeti ile belirli günlerde cins, yaş ve vasıflarını dinimizin tayin ve tesbit buyurduğu hayvanlardan birini kesmektir.

Kurban, Yakınlık manasınadır ve kendisi ile Allah’a yaklaşılan şey demektir.

Kurban kesenin yapması gerekenler

1- Kurbanı bayram gününden evvel alıp bakmak

2- Boynuna bir şey asmak bir deri parçası da olabilir. Koyunda müstehap değildir.

3- Kesileceği yere şefkat ve tazimle götürmek bacağından çekip sürüklememek

4- Kestikten sonra çulunu ve boynundaki gerdanlığını tasadduk etmek

5- Kurban alırken iyisini, büyüğünü ve semizini almak.

6- Keserken kıbleye çevirmek sünneti müekkededir.

Kurban kesmek kimlere vaciptir?

"Kurban kesmek kimlere vaciptir?, Kurban kesmek kimlere vacip olur?, Kurban kesmek kimlere düşer?"

Kurban kesmek şu vasıfları taşıyan kişilere vaciptir:

1. Müslüman olmak
2. Hür olmak, köle olmamak
3. Mukim olmak, yolcu olmamak
4. Zengin olmak, bundan kasıt sadaka'yı fıtır verecek kadar bir zenginliktir.

Yani 82 gr. altın veya 640 gr. gümüşe sahip olanlar, kurban kesmek zorundadırlar. Bu nisabın üzerinden bir sene geçmesi şart değildir.

KURBAN NASIL KESİLİR?

"Kurban nasıl kesilir?, Kurban kesimi nasıl olur?, Kurban nasıl kesilmeli?, Kurban kesimi nasıl yapılır?"

Kurban kesecek müslüman, kurbanlık hayvanı incitmeden eziyet vermeden sol tarafı üzerine kıbleye karşı yatırır. Ayaklarından üçü bağlanır. Üste kalan sağ arka ayağı bağlanmaz. Büyük baş hayvanlarda güçlük halinde hepsi bağlanır...

Bir hayvanın meşru bir şekilde kesilmiş olması için nefes borusu ve yemek içmek borusu ile boynunun iki yanında bulunan ve şah damarı denilen iki kan damarını kesmek sureti ile boğazlanması lazımdır. Bu dört damarı kesmek sünnettir.

Ölmüş kişi için kurban kesilir mi?

"Ölen kişi için kurban kesilir mi?, Ölü için kurban kesilir mi?, Ölmüş kişi adına kurban kesilir mi?"

Kurban Bayramı'nda ölmüş olan akrabalarımız için kurban kesmek vacip değildir. Ancak ölmüşler için onlar adına kurban kesilebilir. Kesilen kurbanın sevabı onlara ulaşır.

Ancak vefat eden kimse ölmeden evvel "benim için de kurban kesin" demiş ise, bu nezir (adak) olur. Ailesi onun etinden yiyemez.

Adak kurbanı nasıl kesilir?

"Adak kurbanı nasıl kesilir?, Adak kurbanı kimler yer?, Kurban nasıl kesilir?"

Adak kurbanını kişi dilerse kendi kesebilir. Dilerse kurban kesmeye ehil olan bir kimseye vekalet vererek kendi adına başkasına kestirebilir.

Kurbanlık hayvanı incitmeden kesileceği yere götürülüp, incitmeden üç ayağı bağlanıp, sağ arka ayağı boşta bırakılır. Sol yanı üzerine kıbleye karşı yatırılır.

Üç defa tekbir getirilir. Vacip olan adak kurbanına niyet edildikten sonra En-am suresinin 79. ayeti (inni veccehtü) okunur ve "Bismillahi Allahü Ekber" diyerek kurban kesilir. Kestikten sonra Enam suresinin 162. ve 163. ayeti "inne salatii ve nüsükii ve mahyaye ve mematii lillahi Rabbil Alemiin " okunur.

Adak kurbanı namazı nasıl kılınır?

"Adak kurbanı namazı nasıl kılınır?, Adak kurbanı kesildikten sonra kılınacak namaz nasıldır?"

Adak kurbanı kesildikten sonra nama kılmak şartı yoktur.Ancak şükür olarak kurban kestikten sonra iki rekat kurban namazı kılınabilir. Adak kurbanı namazı şöyle kılınır:

Adak kurbanının sahibi kurbanı kesildikten sonra şükür namazına niyet ederek ;

Birinci rekatte: Fatiha 'dan sonra kevser suresi,
İkinci rekatte: Fatiha'dan sonra ihlası şerif

Akika kurbanı kesmek vacip midir?

Yeni doğan çocuğun başındaki tüylere "akika" denir.Çocuk için Cenab'ı-Hakk'a şükür olarak kesilen kurbana "Akika (nesike) kurbanı" denir.

Akika kurbanı kesmek vacip değil, müstehaptır. Akika kurbanı çocuğun doğduğu günden itibaren kesilebilir. Yedinci günü kesmek daha faziletlidir.

Kurban olmaya elverişli bir hayvan Akika için yeterli olur. Erkek ve kız çocuğu için birer kurban kesilebilir. Erkek çocuk için iki kurban kesmek daha uygun olur.

Borçlu olan kimse kurban keser mi?

"Borçlu kimse kurban keser mi?, Borcu olan kimseye kurban düşer mi?, Borçlu kimse kurban kesebilir mi?"

Kurban kesmek Nisap miktarı mala sahip olana, yani asli ihtiyaçlarından fazla malı veya parası olan kimseye vaciptir. Borçlu kimse, borcunu ödedikten sonra veya malının içinden borcunu düştükten sonra, elinde asli ihtiyaçlarından fazla mal kalırsa, bu durumda kurban kesmesi gerekir.

Akika kurbanı nedir? Akika kurbanı ne için kesilir?Akika kurbanı; Doğan çocuğun bir müddet sonra saçları kesildikten sonra,kesilen kurbanın adıdır. Akika da doğan bebeğin başındaki saçlara verilen isimdir.

Akika kurbanı İslam'ın çok önemli edeb ve güzelliklerindendir. Çünkü Müslümanların çoğalmasında yegane unsur olan evladın doğumuna şükretmek gerekmektedir.İşte bu kurban o şükrün ifadesidir.Hatta çocuğuna kurban kesmeyen kişi kıyamette onun şefaatinden mahrum olacağı açıklanmıştır.