Borçlu olan kimse kurban keser mi?

"Borçlu kimse kurban keser mi?, Borcu olan kimseye kurban düşer mi?, Borçlu kimse kurban kesebilir mi?"

Kurban kesmek Nisap miktarı mala sahip olana, yani asli ihtiyaçlarından fazla malı veya parası olan kimseye vaciptir. Borçlu kimse, borcunu ödedikten sonra veya malının içinden borcunu düştükten sonra, elinde asli ihtiyaçlarından fazla mal kalırsa, bu durumda kurban kesmesi gerekir.

Ancak borcunu ödedikten veya düştükten sonra geriye kalan asli ihtiyacı kadar ise o zaman kesmesi vacip olmaz.

Kaynak: http://www.fetvalar.com/sorularla-cevabi-1214.html