Kutsal Mekanlara yolculuk

Kutsal mekanlar ile ilgili lazım olan bilgiler.

Hac ile Umrenin anlamı nedir?Hac, lûgatta, saygı değer makamları ve diğer yerleri ziyaret kastında bulunmaktır. Din deyiminde ise: "Arafat'da özel vaktinde bir miktar durmaktan ve ondan sonra Kâbe-i Muazzama'yı usulü üzere tavaf ederek ziyaret yapmaktan ibarettir. Hac yapan kimseye Hâcc (Hacı) denir. Bunun çoğulu "Hüccac"dır.

Haccın çeşitleri nelerdir?Hac, farz, vacib ve nafile kısımlarına ayrıldığı gibi, ifrad hac, temettü hac ve kıran hac nevilerine de ayrılır. Şöyle ki:

1) Farz hac, şartlarını kendisinde toplayan bir müslümanın ömründe bir defa yapmakla yükümlü olduğu hacdır.

2) Vacib hac, nezredilen veya başlanmışken bozulan nafile bir hacca karşılık kaza edilecek olan hacdır.

Haccın önemini teşkil eden farzları nelerdir?Haccın rükünleri, mahiyetini teşkil eden farzları ikidir. Biri, Arafat'da bir müddet beklemek, diğeri de Kâbe-i Muazzama'yi farz manada tavaf etmektir.

Arafat, Mekke-i Mükerreme'nin güney doğusunda altı saat uzaklıkta bulunan bir yerdir. Hac yapacaklar için Arafat'da durmak zamanı, Zilhice ayının dokuzuna rastlayan Arefe gününün zeval vaktinden itibaren Kurban bayramı ilk gününün fecrinin doğuşuna kadar olan zamanın herhangi bir kısmıdır. Bu müddet içinde bir dakika dahi olsa, beklemekle bu farz yerine gelmiş olur. Bu Arafat'da uyanık bir halde durmakla uyumak veya baygın bulunmak halleri eşittir.

Akika kurbanı nedir? Akika kurbanı ne için kesilir?Akika kurbanı; Doğan çocuğun bir müddet sonra saçları kesildikten sonra,kesilen kurbanın adıdır. Akika da doğan bebeğin başındaki saçlara verilen isimdir.

Akika kurbanı İslam'ın çok önemli edeb ve güzelliklerindendir. Çünkü Müslümanların çoğalmasında yegane unsur olan evladın doğumuna şükretmek gerekmektedir.İşte bu kurban o şükrün ifadesidir.Hatta çocuğuna kurban kesmeyen kişi kıyamette onun şefaatinden mahrum olacağı açıklanmıştır.

Borçlu olan kimse kurban keser mi?

"Borçlu kimse kurban keser mi?, Borcu olan kimseye kurban düşer mi?, Borçlu kimse kurban kesebilir mi?"

Kurban kesmek Nisap miktarı mala sahip olana, yani asli ihtiyaçlarından fazla malı veya parası olan kimseye vaciptir. Borçlu kimse, borcunu ödedikten sonra veya malının içinden borcunu düştükten sonra, elinde asli ihtiyaçlarından fazla mal kalırsa, bu durumda kurban kesmesi gerekir.

Akika kurbanı kesmek vacip midir?

Yeni doğan çocuğun başındaki tüylere "akika" denir.Çocuk için Cenab'ı-Hakk'a şükür olarak kesilen kurbana "Akika (nesike) kurbanı" denir.

Akika kurbanı kesmek vacip değil, müstehaptır. Akika kurbanı çocuğun doğduğu günden itibaren kesilebilir. Yedinci günü kesmek daha faziletlidir.

Kurban olmaya elverişli bir hayvan Akika için yeterli olur. Erkek ve kız çocuğu için birer kurban kesilebilir. Erkek çocuk için iki kurban kesmek daha uygun olur.

Adak kurbanı namazı nasıl kılınır?

"Adak kurbanı namazı nasıl kılınır?, Adak kurbanı kesildikten sonra kılınacak namaz nasıldır?"

Adak kurbanı kesildikten sonra nama kılmak şartı yoktur.Ancak şükür olarak kurban kestikten sonra iki rekat kurban namazı kılınabilir. Adak kurbanı namazı şöyle kılınır:

Adak kurbanının sahibi kurbanı kesildikten sonra şükür namazına niyet ederek ;

Birinci rekatte: Fatiha 'dan sonra kevser suresi,
İkinci rekatte: Fatiha'dan sonra ihlası şerif

Adak kurbanı nasıl kesilir?

"Adak kurbanı nasıl kesilir?, Adak kurbanı kimler yer?, Kurban nasıl kesilir?"

Adak kurbanını kişi dilerse kendi kesebilir. Dilerse kurban kesmeye ehil olan bir kimseye vekalet vererek kendi adına başkasına kestirebilir.

Kurbanlık hayvanı incitmeden kesileceği yere götürülüp, incitmeden üç ayağı bağlanıp, sağ arka ayağı boşta bırakılır. Sol yanı üzerine kıbleye karşı yatırılır.

Üç defa tekbir getirilir. Vacip olan adak kurbanına niyet edildikten sonra En-am suresinin 79. ayeti (inni veccehtü) okunur ve "Bismillahi Allahü Ekber" diyerek kurban kesilir. Kestikten sonra Enam suresinin 162. ve 163. ayeti "inne salatii ve nüsükii ve mahyaye ve mematii lillahi Rabbil Alemiin " okunur.

Ölmüş kişi için kurban kesilir mi?

"Ölen kişi için kurban kesilir mi?, Ölü için kurban kesilir mi?, Ölmüş kişi adına kurban kesilir mi?"

Kurban Bayramı'nda ölmüş olan akrabalarımız için kurban kesmek vacip değildir. Ancak ölmüşler için onlar adına kurban kesilebilir. Kesilen kurbanın sevabı onlara ulaşır.

Ancak vefat eden kimse ölmeden evvel "benim için de kurban kesin" demiş ise, bu nezir (adak) olur. Ailesi onun etinden yiyemez.

Kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

"2013 Kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Kurban bayramı ne zaman?, Kurban bayramı namaz saati 2013?"

Bu sene 2013'te Kurban Bayramı, Zilhiccenin 10'u,
15 EKİM SALI günü kutlanacak.


Kurban Bayramı namazı İSTANBUL'da bayram namazı saati:7.57'dir.

Kurbanda nisap miktarı ne kadardır?

"Kurbanda nisap miktarı ne kadar?, Kurbanda nisap miktarı nedir?, Kimlere kurban düşer?, Nisap miktarı ne kadar? "

Kurbanda aranan nisap miktarı borç ve asli ihtiyaçlardan fazla olarak 80.81 gram altını veya bunun kıymetinde para veya ticari malın bulunmasıdır. Bu şartlar mevcut olan kimse nisaba malik olduğundan bu kimseye kurban kesmek vaciptir.

Arafat vakfesi nasıl ve ne zaman yapılır?

Vakfe: "durmak, ayakta dikilmek, şüphe, duraksama, yaya sarılan kiriş" gibi anlamlara gelen vakfe, dinî bir kavram olarak, hac yapan kimselerin, belirli vakitte Arafat ve Müzdelife'de durmasını ifade eder.

Arafat vakfesi, haccın iki rüknünden biri olup, farzdır.

Arafat, Mekke-i Mükerreme'nin güney doğusunda altı saat uzaklıkta bulunan bir yerdir.

Arafat vakfesi; Hac yapacaklar için Arafat'da durmak zamanıdır. Arafat'da durma zamanı Zilhicce ayının dokuzuna rastlayan Arefe gününün zeval vaktinden itibaren Kurban bayramı ilk gününün fecrinin doğuşuna kadar olan zamanın herhangi bir kısmıdır. Bu müddet içinde bir dakika dahi olsa, beklemekle bu farz yerine gelmiş olur. Bu Arafat'da uyanık bir halde durmakla uyumak veya baygın bulunmak halleri eşittir.

Koç veya koyun kurban eden bir kişiye ortak olunur mu?

"Kurbana nasıl ortak olunur?, Kurbana kaç hisse girilir?, Küçükbaş kurbana ortak olunur mu?, Kurbana kaç kişi girilir?"

Koç veya koyun ne kadar büyük ve kıymetli olursa olsun ancak bir kişi için kurban olur.

Deve, sığır ve manda ise ortakların hepsinin niyeti rızası için olmak şartıyla yedi kişi için kesilebilir. Yedi kişiden fazlası caiz değildir. Yedi kişiden az mesela beş veya dört kişi ortak kesse caiz olur.

Ancak ortakların hepsi nâfile bile olsa, mutlaka kurban ve ibâdet niyeti ile kesime ortak olan, müslüman ve itikadında şüphe olmayan kimselerden olmalıdır. Ortaklardan biri ibadet için değil de et niyyeti ile kesmiş olsa diğerlerinin kurbanını da ifsâd eder.

Kurbana kaç kişi ortak olabilir?

"Kurbana kaç kişi ortak olabilir?, Büyükbaş kurbana kaç kişi ortak olur?, Kurbana nasıl ortak olunur?, Kurbana kaç ortak girebilir?, Kurbanda ortaklık nasıl olur?"

Bir kişi, yalnız başına kurban kesebileceği gibi, sığır, manda ve devede 7 kişilik ortaklığa da katılabilir. Ancak ortakların hepsi nâfile bile olsa, mutlaka kurban ve ibâdet niyeti ile kesime ortak olan, müslüman ve itikadında şüphe olmayan kimselerden olmalıdır. Ortaklardan biri ibadet için değil de et niyyeti ile kesmiş olsa diğerlerinin kurbanını da ifsâd eder.

Yine tek başına kesmek üzere aldığı kurbanı tek başına kesmesi lazımdır. Sonradan ortak almak mekruhtur. Ortaklardan aldığı parayı tasadduk etmesi en güzelidir. Ayrıca kurban niyyeti ile alınan bir hayvan satılıp, yerine başkası alınamaz. Onun mutlaka kurban olarak kesilmesi icap eder. Kurbanın hiç bir şeyi satılamaz. Ya kurban sahibi kullanmalıdır, veya tasadduk etmelidir. Tasadduk edilecek yerler ise herkesin malumudur.

KURBAN NASIL KESİLİR?

"Kurban nasıl kesilir?, Kurban kesimi nasıl olur?, Kurban nasıl kesilmeli?, Kurban kesimi nasıl yapılır?"

Kurban kesecek müslüman, kurbanlık hayvanı incitmeden eziyet vermeden sol tarafı üzerine kıbleye karşı yatırır. Ayaklarından üçü bağlanır. Üste kalan sağ arka ayağı bağlanmaz. Büyük baş hayvanlarda güçlük halinde hepsi bağlanır...

Bir hayvanın meşru bir şekilde kesilmiş olması için nefes borusu ve yemek içmek borusu ile boynunun iki yanında bulunan ve şah damarı denilen iki kan damarını kesmek sureti ile boğazlanması lazımdır. Bu dört damarı kesmek sünnettir.