Kutsal Mekanlara yolculuk

Kutsal mekanlar ile ilgili lazım olan bilgiler.

Hangi hayvanlardan kurbanlık olur?

"Hangi hayvanlar kurbanlık edilir?, Hangi hayvan kurbanlık olur?, Hangi hayvandan kurban kesilebilir?, Hangi hayvanlar kurbanda kesilir?"

Kurban olabilecek hayvanlar: Deve, sığır (inek, öküz, manda) ve davar (koyun, keçi) cinsinden hayvanlardır.

Bunların hem erkek hem dişisi kurban olabilir. Kümes hayvanları, eti yenilen vahşi hayvanlar kurban edilemezler.

Devenin en aşağı beş yaşında olanı, sığırın iki yaşında olanı ve davarın bir yaşında olanı, (veya daha az yaşta olup da bu yaşta gösterenleri) kurban edilebilir.

Kurban kesmeye nasıl niyet edilir?

"Kurban niyeti nasıl yapılır?, Kurbana niyet nasıl olur?, Kurbana nasıl niyet edilir?, Kurban kesilirken nasıl niyet edilir?"

“Yâ Rabbî, şu vücudum sana karşı o kadar isyan etti ki, affedilmem için bu vücudumu sana kurban etmem icabediyor. Fakat sen Kitab’ınla insanın kurban edilmesini haram kıldığından, vücuduma bedel olarak bu hayvanı senin rızan için kesiyorum. Kabul buyur Ya Rabbi” dedikten sonra üç defa “Allahü ekber, Allahü ekber, lailahe illallahü vallahü ekber, Allahü ekber velillahil hamd” diye tekbir alır ve “Bismillahi Allahü ekber“ der ve kurbanı keser.

Kurban kesmek kimlere vaciptir?

"Kurban kesmek kimlere vaciptir?, Kurban kesmek kimlere vacip olur?, Kurban kesmek kimlere düşer?"

Kurban kesmek şu vasıfları taşıyan kişilere vaciptir:

1. Müslüman olmak
2. Hür olmak, köle olmamak
3. Mukim olmak, yolcu olmamak
4. Zengin olmak, bundan kasıt sadaka'yı fıtır verecek kadar bir zenginliktir.

Yani 82 gr. altın veya 640 gr. gümüşe sahip olanlar, kurban kesmek zorundadırlar. Bu nisabın üzerinden bir sene geçmesi şart değildir.

Kurban ne zaman kesilir?

"Kurban ne zaman kesilir?, Kurban ne zamana kadar kesilir?, Kurbanın kesilme vakti?, Kurban ne zaman kesilmeli?"

Kurban kesmenin vakti: Eyyam-ı nahr (Kurban kesme günleri) denilen Zilhiccenin on, onbir ve onikinci günleridir. En iyi olanı kurbanı Zilhicce'nin onuncu günü kesmektir.

Bu günler, Kurban Bayramı'nın ilk üç günü olduğuna göre; kurban bayramının ilk günü kesmenin daha iyi olduğu anlaşılır. Bayramın üçüncü günü akşamına kadar da kurban kesilebilir.

Kurban, şehirlerde; bayram namazından sonra, bayram namazı kılınmayan köylerde de fecrin doğuşundan sonra kesilir. Kurbanı gece kesmek mekruhtur.

Kurban kesenin yapması gerekenler

1- Kurbanı bayram gününden evvel alıp bakmak

2- Boynuna bir şey asmak bir deri parçası da olabilir. Koyunda müstehap değildir.

3- Kesileceği yere şefkat ve tazimle götürmek bacağından çekip sürüklememek

4- Kestikten sonra çulunu ve boynundaki gerdanlığını tasadduk etmek

5- Kurban alırken iyisini, büyüğünü ve semizini almak.

6- Keserken kıbleye çevirmek sünneti müekkededir.

Kurbanın kesilme amacı nedir?

Allahü Teâlâ inanan kullarına kulluk borcu olarak bedenî, lisânî, kalbî ve mâlî ibadet ve mükellefiyetler yüklemiştir. Her biri Allah’ın rızasını kazanmaya rahmet ve nusretine yakın olmaya ve ahiret hayatında büyük nimet ve yüce derecelere kavuşmamıza vesile olacak mâlî ibadetlerden birisi de kurban kesmektir.

Kurban Allah rızası için, ibadet niyeti ile belirli günlerde cins, yaş ve vasıflarını dinimizin tayin ve tesbit buyurduğu hayvanlardan birini kesmektir.

Kurban, Yakınlık manasınadır ve kendisi ile Allah’a yaklaşılan şey demektir.

Kurban edilecek hayvanda aranan şartlar nelerdir?

"Kurbanın yaşı kaç olmalı?, Kurban kaç yaşında kesilir?, Kurbanlık hayvan nasıl olmalı?, Koyun kaç yaşında kurban olur?, Deve kaç yaşında kurban olur?, Kurbanlık kaç yaşında olmalı?"

Kurban üç cins hayvandan olur:

1- Koyun, keçi
2- Sığır, manda
3- Deve

Keçinin bir yaşında, koyunun bir yaşını doldurmuş veya 6 aylık olup, bir yaşındaki gibi gösterişli olması şarttır. Deve en az beş yaşını, sığır ve mandanın ise en az iki yaşını bitirmiş olması icap eder. İcab eden yaşı doldurmamış, herhangi bir uzvu noksan olan veya sakatlığı olup kurban olmasına mani bir durumu olan hayvanlar asla alınmamalıdır.

Kurban kesemeyen kişi ne yapmalıdır?

"Kurban kesemeyen kişi ne yapmalıdır?, Kurban kesemeyenler ne yapar?, Kurban kesemeyen ne yapar?, Kurban kesmeyenin kılacağı namaz?"

Kurban kesmeye gücü yetmeyen Müslümanlar Bayram gününde namaz kılarak Cenab-ı Hakka iltica eder. Kurban Bayramının 1. günü öğleden sonra iki rekatte bir selam vererek 6 rekat namaz kılar.

Namaza şöyle niyet eder:

Kurban edilmeyen hayvanlar hangileridir?

Kurban Edilmeleri Caiz Olmayan Hayvanlar

Gözü kör olan, dişlerinin çoğu dökülmüş olan, kulaklarının veya kuyruğunun yarısından fazlası kesilmiş veya kopmuş olan, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırılmış olan, memelerinin başları kopmuş olan ve kulakları veya kuyruğu doğuştan bulunmayan hayvan kurban olamaz. Yine kemiklerinde ilik kalmayacak kadar zayıflamış olan, kesilecek yere kadar yürüyemeyecek derecede topal olan hayvan ile hasta olan bir hayvan da kurban olamaz.

Bu kusurlardan birisi, kurbanda satın alındıktan sonra meydana gelse kurban sahibi zengin ise başka bir tane alır ve keser. Fakir bir kimse ise böyle kusurlu olan hayvanı kurban edebilir, yerine başkasını alması

Kurban kesmek yerine bağış yapılabilir mi?

"Kurban yerine bağış olur mu?, Kurban yerine para verilir mi?, Kurban kesmek yerine para verilir mi?, Kurban kesmek yerine bağış yapılabilir mi?"

“Kurban alıp kesmek yerine, bu para fakirlere, yoksullara verilebilir mi?”

Bu suâlin cevabını, geliniz Fâtih devri kadıasker ve şeyhulislâmlarından, büyük âlim Molla Hüsrev (R.h) hazretlerinden alalım. O büyük zât, Düreru’l-Hukkâm, fî şerhi Gureri’l-Ahkâm isimli muhallet eserinde diyor ki:

Hac ve umrede tavaf yaparken hangi dualar okunur?

"Tavaf yaparken okunacak dualar, Tavafta hangi dualar okunur, Tavaf ederken okunacak dualar, Tavaf sırasında okunacak dualar"

Bütün hacı adayları, niyet ederek Tavâf’a başlarken önce

Kabe-i Muazzama'yı tavaf etmek ve Hacı olmak niyetiyle giden bütün hacılar,niyet edip tavafa başlamadan önce:

“Bismillâhi Allâhu Ekber” diyerek HACERUL- ESVED’İ selâmlar.

Bu selamdan sonra şu dua okunur :

Kurbanın eti müslüman olmayanlara verilir mi?

Kurbanın etini, müslüman olmayan kimselere hediye olarak vermek caizdir. Kafir ve gayrimüslim olanlara kurban eti dağıtmanın bir sakıncası yoktur.Eğer bu kimse komşu ise, komşuluk hakkı da gözetilmiş olur.

Kurbanın derisi hangi kurumlara verilmelidir?

Kurban derisini bağışlanmasında en faziletli olanı dini İslam'ın yayılıp gelişmesi için toplayan kurumlara vermektir. Derinin kendisi verilebileceği gibi satılıp parasıda verilebilir.

Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz : "Men ba'a cilde üdhıyyetihi fela üdhıyyete lehü" buyurmuşlardır. Manası : Kurbanın derisini satanın kurbanı yoktur".

İmamı Ebu Yusuf Hazretleri bu Hadisi şerif ile delil getirerek "Kurbanın derisi -vakfedilen şeyler gibidir- asla satmak caiz olmaz." buyurmuştur.

Kurbanın eti nasıl dağıtılır?

"Kurbanlık et nasıl dağıtılır?, Kurbanın etinin ne kadarı dağıtılır?, Kurban eti nasıl dağıtılır?"

Kurbanın etinin üçe taksim edilmesi müstehaptır.

1-Üçte biri kurban kesemeyen fakir fukaraya sadaka olarak verilir.

2-Üçte biriyle evine gelen akraba ve dostlarına ikram yapılmak üzere eve ayrılır.

Yılı Hac Kayıt Yenileme İşlemleri Nasıl Yapılır?

Yılı Hac Kayıt Yenileme İşlemleri Başladı

1- Yılı Hac Kayıt Yenileme İşlemleri için lütfen tıklayınız...

2- Hac Müracaatlarıyla İlgili Gerekli Açıklamalar için lütfen tıklayınız.

3-Hac Kayıt Durumunuzu Sorgulamak için lütfen tıklayınız.


Hac kayıt yenileme ile ilgili işlemler devam ederken Diyanet İşleri'nden kuraya dahil olmak isteyen adaylara uyarılar yapıldı. İletişim bilgileri ve otomatik yenileme konularının üzerinde duran kurum adayların Diyanet İşleri'nin resmi adresindeki işlem takvimini takip etmesini istedi. Yenileme işlemlerinde son gün 31 Ocak olarak ifade edilirken ilk kez bu yıl kayıt yaptıran adayların başvuruları ise 6 Ocak'ta sona ermişti. 2017 yılı hac kayıt işlemleri ile ilgili detaylı bilgileri aşağıda inceleyebilirsiniz.